یکی از امکانات موجود در سامانه پویش پیامک، امکان خرید خط اختصاصی جهت ارسال عمده پیامک می باشد. در جدول زیر تعرفه خطوط اختصاصی پیامکی قابل رویت می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین خرید به پنل خود مراجعه کنید.

ردیفاپراتورتعداد رقمنوع شمارهقیمت ( ریال )
110008سفارشی34,800,000
210009سفارشی9,840,000
3100010سفارشی5,400,000
4100011سفارشی3,000,000
5100012سفارشی1,920,000
6100013سفارشی720,000
7100014سفارشی480,000
810008غیرسفارشی18,000,000
910009غیرسفارشی4,920,000
10100010غیرسفارشی2,700,000
11100011غیرسفارشی1,440,000
12100012غیرسفارشی960,000
13100013غیرسفارشی360,000
14100014غیرسفارشی240,000
اپـراتـور 2000 :
1520008غیرسفارشی17,220,000
1620009غیرسفارشی7,056,000
17200010غیرسفارشی4,704,000
18200012غیرسفارشی1,560,000
19200014سفارشیارائه نمی شود
اپـراتـور 5000 :
2050008سفارشی38,400,000
2150009سفارشی17,400,000
22500010سفارشی13,200,000
23500011سفارشی8,880,000
24500012سفارشی4,320,000
25500013سفارشی2,220,000
26500014سفارشی900,000
27500015سفارشی700,000
2850008غیر سفارشی11,040,000
2950009غیر سفارشی8,040,000
30500010غیر سفارشی5,640,000
31500011غیر سفارشی3,000,000
32500012غیر سفارشی1,440,000
33500013غیر سفارشی720,000
34500014غیر سفارشی0
35500015غیر سفارشی0

توجه: دقت نمایید که بر روی تعرفه خطوط ذکر شده 9% مالیات ارزش افزوده دریافت نخواهد شد.

منظور از شماره های غیر سفارشی: شماره هایی که بطور تصادفی توسط مخابرات انتخاب می شود.

منظور از شماره های سفارشی: شماره هایی که خود شما انتخاب می کنید.

جهت ورود به پنل و خرید خط اختصاصی اینجا کلیک کنید.