بسته های نمایندگان پویش پیامک


پلن نقره ای


قیمت: 120 هزار تومان


 • امکان عضویت بی نهایت کاربر
 • امکان اعطای نمایندگی به کاربران
 • امکان مانیتورینگ پیام کاربران
 • امکان تعریف بسته کاربری
 • امکان تعریف بسته نمایندگی
 • پنل فروش پیامک رایگان
 • امکان مدیریت لینک های پنل
 • امکان تعریف خبر برای مشتریان
 • امکان تعریف کپی رایت اختصاصی پنل
 • امکان استفاده از درگاه پرداخت اختصاصی
 • امکان بررسی مدارک کاربران
 • امکان قیمت گذاری فروش خطوط مشتریان
 • دریافت پیامک رایگان
 • ارسال خدماتی رایگان
 • ارسال تبلیغاتی رایگان
 • ارسال سیم کارتی
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال از دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک هوشمند
 • ارسال متناظر
 • ارسال پیامک زماندار
 • ارسال بر اساس سن
 • ارسال بر اساس جنسیت
 • ارسال از BTS
 • ارسال از نقشه گوگل
 • ارسال پیامک منطقه ای
 • ارسال محله ای تهران
 • ارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال بازه ای و تصادفی
 • ارسال بر اساس کد پستی
 • ارسال پیام صوتی
 • مدیریت فایلهای صوتی
 • گزارش گیری ارسال تکی
 • گزارش گیری ارسال عمده
 • گزارش گیری ارسال تدریجی
 • گزارش گیری مالی
 • مدیریت گروه
 • افزودن مخاطب به گروه
 • فیلدهای اضافی مخاطبین
 • امکان افزودن تبریکات
 • امکان مدیریت تبریکات
 • امکان افزودن اخطاریه ها
 • امکان مدیریت اخطاریه ها
 • امکان افزودن اقساط
 • امکان مدیریت اقساط
 • امکان تعریف منشی پیامکی
 • امکان افزودن مسابقه
 • امکان مدیریت مسابقه ها
 • امکان تعریف گراف مسابقه
 • امکان تعریف قرعه کشی
 • امکان افزودن نظرسنجی
 • امکان مدیریت نظرسنجی
 • امکان تعریف گراف نظرسنجی
 • امکان مدیریت لیست سیاه
 • امکان تعریف هدیه ها
 • امکان مدیریت هدیه ها
 • امکان افزودن تحلیلگر
 • امکان مدیریت تحلیلگرها
 • امکان تعریف نوبت
 • امکان مدیریت نوبت ها
 • امکان تعریف سیستم ایمیل
 • امکان مدیریت سیستم ایمیل
 • امکان مدیریت ایمیلهای دریافتی
 • امکان تعریف انتقال دهنده پیامک
 • امکان مدیریت پاسخ از URL
 • امکان اتصال به دیتابیس MySQL
 • امکان اتصال به MSSQL
 • امکان استفاده از وب سرویس
 • دسترسی به افزونه های آماده
 • پشتیبانی کاربران از طریق تیکت
 • امکان کنترل از راه دور سامانه
 • امکان پشتیبان گیری از سامانه
 • امکان خرید شماره اختصاصی
 • امکان تعریف هشدار دهنده
 • امکان تعریف پیام پیش فرض
 • امکان تعریف گروه پیش فرض
 • تعرفه ارسال 1000: 12/9 تومان
 • تعرفه ارسال 50001: 10 تومان
 • تعرفه ارسال 50009: 10 تومان
 • تعرفه ارسال 500098000: 9/5 تومان
 • تعرفه ارسال 50002: 10/7 تومان
 • تعرفه ارسال 50005: 10/7 تومان
 • تعرفه ارسال 50004: 13/4 تومان
 • تعرفه ارسال 9000: 44/5 تومان
 • تعرفه ارسال 9900: 41/2 تومان
 • تعرفه ارسال خدماتی: 14/4 تومان

ثبت نام

پلن طلایی


قیمت: 350 هزار تومان


 • امکان عضویت بی نهایت کاربر
 • امکان اعطای نمایندگی به کاربران
 • امکان مانیتورینگ پیام کاربران
 • امکان تعریف بسته کاربری
 • امکان تعریف بسته نمایندگی
 • پنل فروش پیامک رایگان
 • امکان مدیریت لینک های پنل
 • امکان تعریف خبر برای مشتریان
 • امکان تعریف کپی رایت اختصاصی پنل
 • امکان استفاده از درگاه پرداخت اختصاصی
 • امکان بررسی مدارک کاربران
 • امکان قیمت گذاری فروش خطوط مشتریان
 • دریافت پیامک رایگان
 • ارسال خدماتی رایگان
 • ارسال تبلیغاتی رایگان
 • ارسال سیم کارتی
 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال از دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک هوشمند
 • ارسال متناظر
 • ارسال پیامک زماندار
 • ارسال بر اساس سن
 • ارسال بر اساس جنسیت
 • ارسال از BTS
 • ارسال از نقشه گوگل
 • ارسال پیامک منطقه ای
 • ارسال محله ای تهران
 • ارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال بازه ای و تصادفی
 • ارسال بر اساس کد پستی
 • ارسال پیام صوتی
 • مدیریت فایلهای صوتی
 • گزارش گیری ارسال تکی
 • گزارش گیری ارسال عمده
 • گزارش گیری ارسال تدریجی
 • گزارش گیری مالی
 • مدیریت گروه
 • افزودن مخاطب به گروه
 • فیلدهای اضافی مخاطبین
 • امکان افزودن تبریکات
 • امکان مدیریت تبریکات
 • امکان افزودن اخطاریه ها
 • امکان مدیریت اخطاریه ها
 • امکان افزودن اقساط
 • امکان مدیریت اقساط
 • امکان تعریف منشی پیامکی
 • امکان افزودن مسابقه
 • امکان مدیریت مسابقه ها
 • امکان تعریف گراف مسابقه
 • امکان تعریف قرعه کشی
 • امکان افزودن نظرسنجی
 • امکان مدیریت نظرسنجی
 • امکان تعریف گراف نظرسنجی
 • امکان مدیریت لیست سیاه
 • امکان تعریف هدیه ها
 • امکان مدیریت هدیه ها
 • امکان افزودن تحلیلگر
 • امکان مدیریت تحلیلگرها
 • امکان تعریف نوبت
 • امکان مدیریت نوبت ها
 • امکان تعریف سیستم ایمیل
 • امکان مدیریت سیستم ایمیل
 • امکان مدیریت ایمیلهای دریافتی
 • امکان تعریف انتقال دهنده پیامک
 • امکان مدیریت پاسخ از URL
 • امکان اتصال به دیتابیس MySQL
 • امکان اتصال به MSSQL
 • امکان استفاده از وب سرویس
 • دسترسی به افزونه های آماده
 • پشتیبانی کاربران از طریق تیکت
 • امکان کنترل از راه دور سامانه
 • امکان پشتیبان گیری از سامانه
 • امکان خرید شماره اختصاصی
 • امکان تعریف هشدار دهنده
 • امکان تعریف پیام پیش فرض
 • امکان تعریف گروه پیش فرض
 • تعرفه ارسال 1000: 12/3 تومان
 • تعرفه ارسال 50001: 9/5 تومان
 • تعرفه ارسال 50009: 9/5 تومان
 • تعرفه ارسال 500098000: 9 تومان
 • تعرفه ارسال 50002: 10/2 تومان
 • تعرفه ارسال 50005: 10/2 تومان
 • تعرفه ارسال 50004: 12/8 تومان
 • تعرفه ارسال 9000: 42/4 تومان
 • تعرفه ارسال 9900: 39/3 تومان
 • تعرفه ارسال خدماتی: 13/8 تومان

ثبت نام